La Reforma Protestant i el Concili de Trento

La ruptura de Martí Luter amb l'Església catòlica té una importància enorme. Suposa la fi de l'hegemonia del catolicisme a Europa i el naixement d'una nova manera de viure el cristianisme que es va estendre arreu amb el nom de Reforma Protestant.


Descobrim algunes de les 95 tesis que va publicar Martí Luter: 95 tesis que mantenien la inutilitat de les indulgències

Carles V va intentar d'aturar l'expansió del protestantisme, volia aconseguir tornar a la unitat  sota l'autoritat de Roma. No ho va aconseguir. El 1555 es signa la "Pau d'Augsburg" : A cada rei la seva religió. Això va suposar que cada territori tingués la religió escollida pel seu governant. CARLES V

Com a reacció a la Reforma Protestant, l'Església catòlica convoca el Concili de Trento (1545), és a dir, el papa Pau III convoca a tots els bisbes a una reunió a la ciutat de Trento, per aclarir diveroso punts doctrinals de l'Església. La importància d'aquest concili va ser molt gran, tant que alguns dels seus plantejaments van arribar fina al Concili Vaticà II (1962-1965), però malauradament el que no va aconseguir va ser unir tots els cristians en una mateixa assemblea.

)