LES PARÀBOLES

La paràbola és la narració d’una història senzilla que, per comparació, explica una veritat important. Es tracta d’un relat breu que pot ser entès per qualsevol persona, nens o adults. Té la finalitat de transmetre un ensenyament i fer reflexionar.
Jesús va extreure els temes per a les paràboles dels fets de la vida quotidiana: les feines del camp, els pastors, la pesca, una dona que escombra casa seva… 
Així resultaven més properes als oïdors. Segons els seus continguts, podem classificar les paràboles en tres grups:
-Les que parlen del regne de Déu, com les paràboles d’El blat i el jull i El tresor amagat.
-Les que presenten les actituts o atributs de Déu, com la seva bondat, la seva misericòrdia o el seu perdó. Hi podriem incloure les paràboles d’El fill pròdig i L’ovella perduda.

-Les que contraposen dos comportaments humans, l’un positiu i l’altre negatiu, de manera que es convida a escollir el positiu. Per exemple, la paràbola d’El bon samarità.


Si mireu aquest enllaç trobareu més explicacions sobre les paràboles:      http://www.libroparabolas.auladereli.es


ACTIVITAT

Ara, per grups cooperatius, treballarem una paràbola:

a.       Cada membre del grup llegirà la paràbola.
b.      Posareu en  comú al grup què heu entès de la paràbola.
c.       Analitzeu la paràbola. Potser us poden servir els següents punts:
1.       Qui són els personatges?
2.       Què li passa a cada personatge?
3.       Com reacciona cadascun?
4.       Perquè reaccionen així?
5.       Quin ensenyament en podem treure? Què ens vol explicar Jesús?
6.        Es pot relacionar amb alguna situació actual?
d.  Feu un treball en forma de mural o amb una representació teatral o amb un vídeo... que expliqui la paràbola i el seu significat.

Lc 16, 23-31  /  Mt 13, 31-35  /  Mt 21, 28-32  /  Lc 18, 9-14

Lc 15, 3-7  /  ´Mt 7, 24-27  /  Mt 13, 24-30  /  Mc 4, 21-25