La icona de la Trinitat

Una icona no està feta per contemplar la seva bellesa, sinó per orar. És un símbol que permet la relació amb Déu; és un mitjà per a arribar a Déu. L'artista, abans d'elaborar una icona, dejuna i resa per poder transmetre amb la imatge els sentiments espirituals que viu.

Aquí tenim la imatge de la icona "LA TRINITAT" d'Andrei Rublev, feta al segle XV, i que es conserva al museu Tretiakov de Moscou.


A classe treballarem al detall aquesta icona, intentant descobrir que ens vol dir l'autor.

I ara, comparem la icona amb la següent pintura (La Trinitat, de Josep de Ribera):Quines diferències i semblances hi trobes?
Que podríem dir sobre el Misteri de la Trinitat que els autors han reflectit?